REGLAMENT MARXA EN BTT TRANSBESSONS 2019

1. Aquesta ruta té com a objectiu potenciar l’ús de la bicicleta tot terreny com a mitjà de coneixença de l’entorn dels Bessons (EIN) i del parc de la banqueta del Canal d’Urgell i afavorir-ne el respecte.

2. Podran participar en aquesta pedalada/marxa tots els corredors amb llicència federativa en vigor o no. Els no federats hauran de pagar l’assgurança de dia (3€).

3. Com que cap marxa és competitiva, tots els participants estan obligats a respectar els horaris i controls disposats per l’organitzador.

4. El control d’inscrits i entrega de dorsals s’efectuarà en el lloc de sortida, al pavelló poliesportiu municipal de Juneda des de dues hores abans de l’inici de la cursa (sortida 09.00h)

5. L’organització disposarà un servei d’escombra (moto, bici o cotxe) per revisar el circuit darrera l’últim participant.

6. La pedalada/marxa es donarà per finalitzada a les 13.30 hores o desprès de l’arribada de l’últim participant.

7. En cap dels casos l’organitzador es farà necessàriament responsable ni solidari amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del codi de circulació, la policia de tràfic, o la guàrdia urbana, sent els mateixos responsables de les infraccions que poguessin cometre. Tots els camins pels que discorre la pedalada/marxa són oberts al trànsit.

8. Està estrictament prohibit ciclar la marxa amb audiòfons o auriculars connectats a cap mena de dispositiu, en una o ambdues orelles.

9. S’inclouran un mínim de dos avituallaments durant l’itinerari (sòlids i líquids). En cap avituallament hi haurà gots de plàstic.

10. És estrictament obligatori l’ús del casc homologat.

11. És necessari seguir els camins assenyalats i respectar la propietat privada, pel correcte desenvolupament de la marxa. Així mateix, cal no deixar cap tipus de rastre del vostre pas pel recorregut, ni tirar cap tipus de deixalla o residu.

12. Recomanem portar sempre una càmara de recanvi, una manxa, material de reparació en cas d’avaria, i telèfon mòbil. No us oblideu l’aigua i aliments de poc pes.

13. Les inscripcions es poden fer a partir dels 16 anys (a excepció de nens menors de 16 anys que hauran d’anar acompanyats del seu pare/mare/tutor i presentar la corresponent autorització signada. Descarregueu-la aquí)

14. L’organització ni l’asseguradora no es fa responsable de cap afer, situació, accident o incident fora del recorregut degudament senyalitzat.

15. L’organització es reserva el dret de canviar els recorreguts fins a última hora per causes de força major, o bé per qualsevol imprevist que no estigui contemplat en aquest reglament.

16. En cas d’abandonament voluntari cal dirigir-se al control més pròxim per a la vostra assistència o avisar a tracés del telèfon de contacte amb la orgaització que consta al dorsal.

17. L’organització disposarà del servei d’ambulància segons el que marca la Llei de l’Esport.

18. Solament el fet d’inscriure’s a la pedalada/marxa, implicarà l’acceptació d’aquest reglament.